SŠZP  E-learning SŠZP Klatovy                       
Podpořené předměty O projektu Co se dělo

 Agroturistika
 Anglický jazyk 1 – I.
 Anglický jazyk 1 – II.
 Anglický jazyk 1 – II. Podnikání
 Anglický jazyk 1 - III.
 Anglický jazyk 1 – IV.
 Biologie I.
 Biologie II.
 Biologie pro ekology I.
 Botanika I.
 Botanika II.
 Český jazyk a literatura I.
 Český jazyk a literatura II.
 Český jazyk a literatura III.
 Český jazyk a literatura IV.
 Dějepis
 Dějepis II.
 Ekologie II.
 Ekologie III.
 Ekologie IV.
 Ekonomika a podnikání
 Ekonomika a podnikání IV.
 Ekonomika a sociální politika II.
 Ekonomika a sociální politika III.
 Ekonomika a sociální politika IV.
 Etika a společenská výchova
 Evropská unie
 Evropská unie pro VES
 Fyzika
 Geologie
 Hydrologie
 Chemie I.
 Chemie II.
 Chod podniku II.
 Chov koní a jezdectví
 Informační a komunikační technologie III.
 Informační a komunikační technologie IV.
 Kultura osobního projevu
 Lesnictví III.
 Lesnictví IV.
 Management cestovního ruchu
 Marketing a management
 Marketing cestovního ruchu III.
 Marketing cestovního ruchu IV.
 Matematika I.
 Matematika II.
 Matematika III.
 Matematika IV.
 Meteorologie
 Monitoring
 Myslivost
 Německý jazyk 1 – I.
 Německý jazyk 1 – I. - Podnikání
 Německý jazyk 1 - II.
 Německý jazyk 1 – II. - Podnikání
 Německý jazyk 1 - III.
 Německý jazyk 1 - IV.
 Občanská nauka II.
 Občanská nauka III.
 Občanská nauka IV.
 Obchodní korespondence II.
 Obchodní právo III.
 Obchodní právo IV.
 Odpady
 Ochrana přírody a prostředí II.
 Ochrana přírody a prostředí III.
 Ochrana přírody a prostředí IV.
 Písemná a elektronická komunikace IV.
 Podnikání, obchod, služby
 Potraviny a výživa I.
 Potraviny a výživa II.
 Právní příprava ekologie III.
 Právní příprava ekologie IV.
 Právo pro agropodnikání
 Právo pro VES III.
 Psychologie III.
 Psychologie IV.
 Psychologie prodeje
 Regionalistika
 Rozvoj venkova
 Společenská kultura
 Technika obsluhy a služeb I.
 Technologie přípravy pokrmů II.
 Učební praxe I.
 Účetnictví I. Podnikání
 Účetnictví II. - Podnikání
 Účetnictví III.
 Účetnictví IV.
 Veřejná správa I.
 Veřejná správa II.
 Veřejná správa III. 
 Veřejné finance
 Základy přírodních věd - biologie
 Základy přírodních věd - chemie
 Základy přírodních věd - Podnikání
 Zeměpis I.
 Zeměpis II.
 Zoologie I.
 Zoologie II.

 
 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 12. 2008 na základě doporučení výběrové komise pro naši školu grantový projekt z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost v hodnotě 4 467 364,- Kč.

Na projektu "E-learning – podpora vzdělávání na SŠZP Klatovy" se budou během tří let podílet přes dvě desítky  učitelů naší školy. Cílem projektu je vytvoření kvalitních výukových materiálů, které budou sloužit k podpoře vzdělávání na naší škole. Škola díky tomuto projektu vybuduje moderní studovnu, ve které budou moci žáci při svém volnu  nebo i při výuce využívat nejen vytvořené materiály, ale i stávající literaturu z knihovny. Zahájení projektu je v dubnu roku 2009 a ukončení projektu je v březnu roku 2012.


 

E-LEARNING - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠZP KLATOVY

VSTUP MOODLE

 

 


 

31.3.2012 ukončení projektu

27.3.2012 závěrečná konference projektu

31.12.2011 vyhotoveno všech 100 kurzů

30.9.2011 zahájen finanční audit projektu

30.6.2010 otestován první modul na žácích Agroturistika

25. 2. - 27. 2.10 školení tvůrců Moodle I,II,III

30.6.09 školení tvůrců autorská práva

1.4.09 zahájení projektu

OPVK

CompAct Bohemia s.r.o.